Samen met bestaande en nieuwe partners bijdragen aan individuele en gezamenlijke ambities. Elkaar versterken om merk, commerciële, interne en maatschappelijke doelen te verwezenlijken.

  • Golf is een fantastische sport met unieke aspecten. De sport is sociaal, gezond, voor man en vrouw, zakelijk interessant, voor alle niveaus en leeftijden en ernaar kijken is net zo leuk als zelf spelen.

  • Golf is, in de verschillende leeftijdscategorieën, enorm gegroeid in populariteit de afgelopen decennia. Echter, de laatste jaren hadden we te maken met een lichte daling in ledenaantallen specifiek binnen de relevante doelgroep 25-50.

  • Dat sloeg volledig om tijdens de twee corona jaren. Ledenaantallen stegen explosief en er werd nog nooit zoveel gespeeld in Nederland.

  • Het momentum is nu om door te pakken. Om vol in te zetten op duurzame groei en ontwikkeling van de #4 sport in Nederland. Om te focussen op het verjongen van de sport en meer vrouwen van de sport te laten genieten. En vooral ook om te ondersteunen in het behalen van jullie doelen.

NGF partnerproposities? 

Waarom deze presentatie