Tekst: Saskia Bensdorp

magazine

REGELS

handicap?

Wat is jouw 

Qualifying scores 2021]

Dagresultaat gelijk aan of beter dan hcp

32%
35%
29%
24%
22%
21%
20%
20%

Hcp-categorie

54,0
53,9-36,1
36,0-28,1
28,0-20,1
20,0-15,1
15,0-10,0
9,9-5,0
4,9 en lager

Hoeveel holes?
In 2021 werd 57% van alle qualifying scores op 9 holes gespeeld en 42% op 18 holes. De overgbeleven 1% werd op 10 tot en met 17 holes gespeeld. Sinds de invoering van het WHS is dit onder bepaalde voorwaarden immers mogelijk. Spelers kunnen bijvoorbeeld een 14-holes-qualifying-score inleveren op banen waar hole 14 een ‘logisch eindpunt’ is c.q. bij het clubhuis uitkomt. Het verschilt dus per baan of een baan één of meer logische eindpunten heeft. In 2021 werd verreweg het meest gekozen voor een ronde over tien of dertien holes.

Potentiële speelsterkte 
Potentiële speelsterkte? Ja, dat is wat je handicap aangeeft, niet je werkelijke speelsterkte. Veel spelers verwachten elke ronde hun handicap te spelen. Maar met die verwachting leggen ze zich onnodig veel druk op. Je handicap wordt immers bepaald door de beste acht resultaten in je laatste twintig qualifying ronden. Het zijn dus je betere rondes die je handicap bepalen. En daarom is het heel normaal dat je geregeld niet je handicap speelt.

In de tabel zie je hoe vaak jouw handicapgroep gemiddeld haar handicap speelt. Voorbeeld: een speler met handicap 20 haalt in slechts 22% van alle qualifying ronden zijn/haar handicapniveau (of beter).

Qualifying kaarten
In heel 2021 zijn er meer dan twee miljoen qualifying scores ingeleverd, waarvan 26% door vrouwen (het percentage vrouwelijke golfers in Nederland is 32%).

Op 31 december 2021 had slechts 40% van alle Nederlandse golfers meer dan twintig scores in zijn/haar handicapgeschiedenis. Het WHS werkt het best bij twintig of meer ingevoerde qualifying kaarten. Dus hoe meer scores je inlevert, des te beter je handicap overeenkomt met je ‘potentiële’ speelsterkte.

Stijgers en dalers net na invoering van het WHS

Stijgers en dalers
De gemiddelde handicap in Nederland voor en na invoering van het WHS? 39,3. Hoewel dat getal opvallend genoeg precies gelijk bleef, waren er wel degelijk stijgers en dalers. Bij een derde van alle spelers steeg de handicap, met gemiddeld 3,6 punten. Bij twee derde daalde de handicap met gemiddeld 2,2 punten. Vooral spelers met een handicap tussen de 54 en 36,1 zagen hun handicap stijgen, met gemiddeld 4,8 punten. Spelers met een handicap tussen de 28,0 en 15,1 daalden gemiddeld juist in handicap, met 2,7 punt.

Het was te verwachten dat in de groep met hooghandicappers de grootste stijging te zien was omdat zij over het algemeen wisselvalliger zijn en vaak beduidend minder goede scores bij hun beste acht hebben staan. Lagere handicappers hebben minder spreiding in hun beste acht scores.

De handicap houdt de gemoederen van veel golfers bezig. De eerste vraag als je je bekendmaakt als golfer: wat is jouw handicap? De een geeft toe een duikboot te zijn, de ander zegt doorgaans in de buffer te spelen. Hoe het ook zij, het Wereld Handicap Systeem, ingevoerd op 1 maart 2021, heeft voor veranderingen gezorgd. De ‘schade’ lijkt mee te vallen.  

magazine

REGELS

Tekst: Saskia Bensdorp

handicap?

Wat is jouw 

magazine

Stijgers en dalers net na invoering van het WHS

Qualifying scores 2021]

Hoeveel holes?
In 2021 werd 57% van alle qualifying scores op 9 holes gespeeld en 42% op 18 holes. De overgbeleven 1% werd op 10 tot en met 17 holes gespeeld. Sinds de invoering van het WHS is dit onder bepaalde voorwaarden immers mogelijk. Spelers kunnen bijvoorbeeld een 14-holes-qualifying-score inleveren op banen waar hole 14 een ‘logisch eindpunt’ is c.q. bij het clubhuis uitkomt. Het verschilt dus per baan of een baan één of meer logische eindpunten heeft. In 2021 werd verreweg het meest gekozen voor een ronde over tien of dertien holes.

Dagresultaat gelijk aan of beter dan hcp

32%
35%
29%
24%
22%
21%
20%
20%

Hcp-categorie


54,0
53,9-36,1
36,0-28,1
28,0-20,1
20,0-15,1
15,0-10,0
9,9-5,0
4,9 en lager

Potentiële speelsterkte 
Potentiële speelsterkte? Ja, dat is wat je handicap aangeeft, niet je werkelijke speelsterkte. Veel spelers verwachten elke ronde hun handicap te spelen. Maar met die verwachting leggen ze zich onnodig veel druk op. Je handicap wordt immers bepaald door de beste acht resultaten in je laatste twintig qualifying ronden. Het zijn dus je betere rondes die je handicap bepalen. En daarom is het heel normaal dat je geregeld niet je handicap speelt.

In de tabel zie je hoe vaak jouw handicapgroep gemiddeld haar handicap speelt. Voorbeeld: een speler met handicap 20 haalt in slechts 22% van alle qualifying ronden zijn/haar handicapniveau (of beter).

Qualifying kaarten
In heel 2021 zijn er meer dan twee miljoen qualifying scores ingeleverd, waarvan 26% door vrouwen (het percentage vrouwelijke golfers in Nederland is 32%).

Op 31 december 2021 had slechts 40% van alle Nederlandse golfers meer dan twintig scores in zijn/haar handicapgeschiedenis. Het WHS werkt het best bij twintig of meer ingevoerde qualifying kaarten. Dus hoe meer scores je inlevert, des te beter je handicap overeenkomt met je ‘potentiële’ speelsterkte.

5

Waar droppen bij een waterhindernis?

3

2

Wanneer heb je recht op relief bij konijnenholen?

Stijgers en dalers
De gemiddelde handicap in Nederland voor en na invoering van het WHS? 39,3. Hoewel dat getal opvallend genoeg precies gelijk bleef, waren er wel degelijk stijgers en dalers. Bij een derde van alle spelers steeg de handicap, met gemiddeld 3,6 punten. Bij twee derde daalde de handicap met gemiddeld 2,2 punten. Vooral spelers met een handicap tussen de 54 en 36,1 zagen hun handicap stijgen, met gemiddeld 4,8 punten. Spelers met een handicap tussen de 28,0 en 15,1 daalden gemiddeld juist in handicap, met 2,7 punt.

Het was te verwachten dat in de groep met hooghandicappers de grootste stijging te zien was omdat zij over het algemeen wisselvalliger zijn en vaak beduidend minder goede scores bij hun beste acht hebben staan. Lagere handicappers hebben minder spreiding in hun beste acht scores.

De handicap houdt de gemoederen van veel golfers bezig. De eerste vraag als je je bekendmaakt als golfer: wat is jouw handicap? De een geeft toe een duikboot te zijn, de ander zegt doorgaans in de buffer te spelen. Hoe het ook zij, het Wereld Handicap Systeem, ingevoerd op 1 maart 2021, heeft voor veranderingen gezorgd. De ‘schade’ lijkt mee te vallen.