2022

Jaarverslag

De NGF verzamelt statistieken voor het analyseren van trends. De afgelopen vijf jaar laat een positieve trend zien, de coronajaren zorgden voor uitschieters. In het afgelopen jaar vlakt de stijging af.

Online diensten

De NGF biedt golfers, clubs en banen digitaal gemak met de app GOLF.NL en de platformen GOLFGO, Golfstart en Probeer Golf (Open Golfdagen). De statistieken over 2022 laten in het kort zien dat er weer meer app-accounts zijn, het aantal ingevoerde kaarten wat afnam en de populariteit van Probeer Golf flink is gestegen.

Sportief gezien kan 2022 voor de golfsport geïnterpreteerd worden als het nieuwe normaal. Dit is terug te zien in de cijfers. 2020 en 2021 waren twee uitzonderlijke jaren, gelet op de exponentiële groei die de golfsport heeft doorgemaakt; het afgelopen jaar liet wat dat betreft 'normalere' cijfers zien.

Alle cijfers zijn terug te vinden in een factsheet.

Nog steeds groei

We kunnen de coronajaren qua groei niet evenaren, maar we zien nog steeds dat de golfsport groeit en populair is. Het totale aantal golfers kwam op 1 april 2023 uit op bijna 415.000, een lichte groei ten opzichte van een jaar eerder toen het aantal ruim 410.000 was. Dat is procentueel aanzienlijk minder dan in de twee jaren daarvoor, maar golf groeit nog steeds en dat is positief.

Zowel bij de mannen als vrouwen zijn er golfers bijgekomen. Ook het spelniveau zie je in alle handicapcategorieën stijgen. Minder mensen met handicap 54 en in alle categorieën daarna een toename van het aantal spelers. Actieve golfers worden dus beter en hoe beter, hoe langer actief, weten we uit data!

Alle NGF-statistieken zijn terug te vinden in een factsheet.

NGF

-statistieken

5.

2022

2021

Jaarverslag

28%

18-holes-
ronden

400.709

72%

9-holes-
ronden

1.016.870

76%

ingevoerde scorekaarten in de app GOLF.NL

1.417.647

Online diensten

De NGF biedt golfers, clubs en banen digitaal gemak met de app GOLF.NL en de platformen GOLFGO, Golfstart en Probeer Golf (Open Golfdagen). De statistieken over 2022 laten in het kort zien dat er weer meer app-accounts zijn, het aantal ingevoerde kaarten wat afnam en de populariteit van Probeer Golf flink is gestegen.

Sportief gezien kan 2022 voor de golfsport geïnterpreteerd worden als het nieuwe normaal. Dit is terug te zien in de cijfers. 2020 en 2021 waren twee uitzonderlijke jaren, gelet op de exponentiële groei die de golfsport heeft doorgemaakt; het afgelopen jaar liet wat dat betreft 'normalere' cijfers zien.

Alle cijfers zijn terug te vinden in een factsheet.

Kanttekening

Bij de vergelijking van de jaarcijfers met peildatum 1 april zijn wij blij met de grote groei, echter bij nadere bestudering van het eerste kwartaal van 2022 zien wij dat de start- en stop-cijfers weer precies op het niveau van 2019 zijn. De grote corona-instroom lijkt daarmee tot een einde te zijn gekomen en het wordt zaak om de aandacht te richten op het behoud van de recente instroom, en ook om de potentiële golfers te blijven verwelkomen. Zeker in de jongere leeftijdscategorieën.

Alle NGF-statistieken zijn terug te vinden in een factsheet.

Nog steeds groei

We kunnen de coronajaren qua groei niet evenaren, maar we zien nog steeds dat de golfsport groeit en populair is. Het totale aantal golfers kwam op 1 april 2023 uit op bijna 415.000, een lichte groei ten opzichte van een jaar eerder toen het aantal ruim 410.000 was. Dat is procentueel aanzienlijk minder dan in de twee jaren daarvoor, maar golf groeit nog steeds en dat is positief.

Zowel bij de mannen als vrouwen zijn er golfers bijgekomen. Ook het spelniveau zie je in alle handicapcategorieën stijgen. Minder mensen met handicap 54 en in alle categorieën daarna een toename van het aantal spelers. Actieve golfers worden dus beter en hoe beter, hoe langer actief, weten we uit data!

Alle NGF-statistieken zijn terug te vinden in een factsheet.

De NGF verzamelt statistieken voor het analyseren van trends. De afgelopen vijf jaar laat een positieve trend zien, de coronajaren zorgden voor uitschieters. In het afgelopen jaar vlakt de stijging af.

-

statistieken

NGF

5.

2021