Teammanager Sportparticipatie

Alexander Renders

Teammanager ICT

Erik Vrieling

Directeur Sales, Sponsoring & Events

Gordon Machielsen

Teammanager Topsport

Niels Boysen

Teammanager Duurzaam beheer/Agronoom

Niels Dokkuma

Teammanager
Handicap & Regels

Myrte Eikenaar

Directeur Marketing en interim-teammanager Content, Marketing en Communicatie

Danielle Wallet

Een terugblik op 2022 door…

2022

Jaarverslag

Commissie en vrijwilligers

De doelstelling van de NGF is de bevordering van de golfsport in de breedste zin van het woord. Dit doet zij met commissies, vrijwilligers en een professioneel federatiebureau.

De NGF is veel dank verschuldigd aan vrijwilligers van golfclubs uit het hele land die zich inzetten bij grote toernooien zoals het Dutch Open, Big Green Egg Open en de B-NL Challenge Trophy. De NGF is bij deze toernooien verantwoordelijk voor de vrijwilligers. De NGF is blij met zo’n enorme betrokkenheid!

Die vrijwilligers zitten ook in een groot aantal commissies dat helpt bij het bepalen en uitvoeren van het beleid. De NGF en golfclubs profiteren van hun specifieke kennis, kunde en grote inzet. De NGF heeft ook in het bijzondere jaar 2022 de samenwerking tussen de vrijwillige en professionele krachten van het federatiebureau enorm gewaardeerd. Klik hier voor de samenstelling van de commissies in het verenigingsjaar 2022.

Er staat een uitgebreidere versie van dit hoofdstuk Van het bestuur op de website van de NGF.

Strategisch Plan 2021+

In het Strategisch Plan 2021+ heeft de NGF haar missie en visie geformuleerd op basis waarvan strategische doelen en speerpunten worden bepaald. Het meerjarenbeleidsplan is gericht op een gezonde golfsport op de korte en lange termijn. Het strategisch plan is in te zien op de website van de NGF en uitvoerig behandeld in het verslag van 2021. In dit jaarverslag blikken zeven managers van de NGF terug op 2022 met speciale aandacht voor hoe zij in dit jaar invulling hebben gegeven aan het beleidsplan.

In het verenigingsjaar 2022 was het NGF-bestuur als volgt samengesteld.

  • Caroline Huyskes-van Doorne, President
  • Marise Blom, Penningmeester
  • Judith Hermans-van Hagen, Bestuurslid Topsport
  • Richard Kooloos, Bestuurslid Duurzaam Beheer
  • Alfred Levi, Bestuurslid Marketing & Communicatie
  • Arie Torres, Bestuurslid Breedtesport
  • Jan Visser, Bestuurslid Handicap & Regels

Met veel plezier presenteren we het jaarverslag 2022 van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), verpakt in de vorm van een magazine. Het jaarverslag geeft weer wat er in 2022 is gebeurd in het Nederlandse golf in het algemeen en bij de NGF in het bijzonder. Op de volgende pagina’s kijken we in beeld en tekst terug op de highlights van het verslagjaar en leiden we je naar gerelateerde informatie op de website van de NGF.

bestuur

Van het 

3.

2022