Handicapcijfers

Het aantal golfers met een handicap is in 2023 in absolute zin toegenomen maar percentueel een fractie gedaald. Ook de gemiddelde handicap van alle Nederlandse golfers is een fractie gedaald.

Nederland telt wel weer iets meer golfers met een single-digit handicap dan een jaar eerder. En ook het aantal golfers met een handicap van 36,0 en lager is gestegen, absoluut en percentueel.

De groep 36,0 en beter is een belangrijke graadmeter, want deze spelers zijn in het algemeen golfers voor het leven en actief met golf bezig.

Wat is de gemiddelde handicap van alle Nederlandse golfers? Hoeveel qualifying ronden werden er in 2023 gespeeld? Alle cijfers zijn terug te vinden op de website van de NGF.

Het is goed om te zien dat de golfsport blijft groeien en populair is, maar groei 'an sich' is geen doel. Het Strategisch Plan 2021+ van de NGF is gericht op een gezonde golfsport, op de korte en lange termijn. Een van de voorwaarden voor een gezonde golfsport is een goede leeftijdsopbouw van alle golfers. De focus is gericht op het aantrekken van vrouwen en 'jongeren' in de leeftijd van 25-50 jaar.

Het aantal vrouwelijke golfers is in de periode 1 april 2022-1 april 2023 sterker gegroeid dan in voorgaande jaren. Maar het percentage vrouwen onder alle golfers neemt licht af. Als we kijken naar leeftijdsgroepen, dan laten de leeftijdscategorieën tussen de 21 en 40 jaar de grootste percentuele stijgingen zien ten opzichte van het jaar ervoor.

Alle NGF-statistieken over het aantal golfers en lidmaatschappen, de leeftijdsopbouw en de verdeling man-vrouw zijn terug te vinden op de website van de NGF.

2023

Jaarverslag

De NGF verzamelt allerlei nationale data rondom de golfsport en presenteert jaarstatistieken. De data geven onder meer inzicht in trends. De gegevens zijn voor de NGF, clubs en banen van groot nut en belang bij het bepalen van beleid.

Online diensten

De NGF biedt golfers, clubs en banen digitaal gemak met de app GOLF.NL en de platformen GOLFGO, Golfstart en Probeer Golf. De statistieken laten zien dat het verkeer naar de website GOLF.NL in 2023 aanzienlijk is toegenomen ten opzichte van 2022. Ook zijn er weer meer app-accounts zijn en is de populariteit van Golfstart flink gestegen.

Alle cijfers zijn terug te vinden op de website van de NGF.

Nog steeds groei

Golf is in de coronaperiode flink gegroeid en die groei zet zich onverminderd voort. De grafiek hieronder laat dat zien. Op 1 april 2024 telde Nederland 422.216 golfers. Dat betekent een stijging van bijna 1,9 procent ten opzichte van een jaar eerder.

NGF

-statistieken

5.

2023

2021

Jaarverslag

28%

18-holes-
ronden

400.709

72%

9-holes-
ronden

1.016.870

76%

ingevoerde scorekaarten in de app GOLF.NL

1.417.647

Online diensten

De NGF biedt golfers, clubs en banen digitaal gemak met de app GOLF.NL en de platformen GOLFGO, Golfstart en Probeer Golf. De statistieken laten zien dat het verkeer naar de website GOLF.NL in 2023 aanzienlijk is toegenomen ten opzichte van 2022. Ook zijn er weer meer app-accounts zijn en is de populariteit van Golfstart flink gestegen.

Alle cijfers zijn terug te vinden op de website van de NGF.

Kanttekening

Bij de vergelijking van de jaarcijfers met peildatum 1 april zijn wij blij met de grote groei, echter bij nadere bestudering van het eerste kwartaal van 2022 zien wij dat de start- en stop-cijfers weer precies op het niveau van 2019 zijn. De grote corona-instroom lijkt daarmee tot een einde te zijn gekomen en het wordt zaak om de aandacht te richten op het behoud van de recente instroom, en ook om de potentiële golfers te blijven verwelkomen. Zeker in de jongere leeftijdscategorieën.

Alle NGF-statistieken zijn terug te vinden in een factsheet.

Nog steeds groei

Golf is in de coronaperiode flink gegroeid en die groei zet zich onverminderd voort. De grafiek hieronder laat dat zien. Op 1 april 2024 telde Nederland 422.216 golfers. Dat betekent een stijging van bijna 1,9 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De NGF verzamelt allerlei nationale data rondom de golfsport en presenteert jaarstatistieken. De data geven onder meer inzicht in trends. De gegevens zijn voor de NGF, clubs en banen van groot nut en belang bij het bepalen van beleid.

-

statistieken

NGF

5.

2021