Teammanager Topsport

Niels Boysen

Teammanager Sportparticipatie

Alexander Renders

Teammanager ICT

Erik Vrieling

Teammanager Handicap & Regels

Niels Boysen

Teammanager Duurzaam beheer/Agronoom

Niels Dokkuma

Directeur Marketing en interim-teammanager Content, Marketing en Communicatie

Danielle Wallet

Een terugblik op 2023 door…

2023

Jaarverslag

Commissie en vrijwilligers

Klik hier voor de samenstelling van de commissies in het verenigingsjaar 2023.

Er staat een uitgebreidere versie van dit hoofdstuk Van het bestuur op de website van de NGF.

De doelstelling van de NGF is de bevordering van de golfsport in de breedste zin van het woord. Dit doet zij met commissies, vrijwilligers en een professioneel federatiebureau.

De NGF is veel dank verschuldigd aan vrijwilligers van golfclubs uit het hele land die zich inzetten bij grote toernooien zoals het KLM Open, de B-NL Challenge Trophy en het Big Green Egg Open. De NGF is bij deze toernooien verantwoordelijk voor de vrijwilligers. De NGF is blij met zo’n enorme betrokkenheid!

Die vrijwilligers zitten ook in commissies die helpen bij het bepalen en uitvoeren van het beleid. De NGF en golfclubs profiteren van hun specifieke kennis, kunde en grote inzet. De NGF heeft ook in 2023 de samenwerking tussen de vrijwillige en professionele krachten van het federatiebureau enorm gewaardeerd.

Een terugblik op 2023

In het Strategisch Plan 2021+ heeft de NGF haar missie en visie geformuleerd op basis waarvan strategische doelen en speerpunten zijn bepaald. Het meerjarenbeleidsplan is gericht op een gezonde golfsport op de korte en lange termijn. Het strategisch plan is in te zien op de website van de NGF. In dit jaarverslag blikken de managers van de NGF terug op 2023 met speciale aandacht voor hoe zij in dit jaar invulling hebben gegeven aan het beleidsplan.

In het verenigingsjaar 2023 was het NGF-bestuur als volgt samengesteld.

  • Caroline Huyskes-Van Doorne, President

  • Marise Blom, Penningmeester

  • Judith Hermans-van Hagen, Bestuurslid Topsport

  • Arie Torres, Bestuurslid Breedtesport

  • Jan Visser, Bestuurslid Handicap & Regels

  • Richard Kooloos, Bestuurslid Duurzaam Beheer (tot 11-11-2023)

  • Alfred Levi, Bestuurslid Marketing & Communicatie (tot 11-11-2023)

  • Menno van Leeuwen, Bestuurslid Duurzaam beheer (vanaf 11-11-2023)

  • Bas van den Berg, Bestuurslid Marketing en Communicatie (vanaf 11-11-2023)

Met veel plezier presenteren we het jaarverslag 2023 van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), verpakt in de vorm van een magazine. Het jaarverslag geeft weer wat er in 2023 is gebeurd in het Nederlandse golf in het algemeen en bij de NGF in het bijzonder. Op de volgende pagina’s kijken we in beeld en tekst terug op de highlights van het verslagjaar en leiden we je naar gerelateerde informatie op de website van de NGF.

bestuur

Van het 

3.

2023