2021

Jaarverslag

Focuspunten in het Strategisch Plan 2021+

Er staat een uitgebreidere versie van dit hoofdstuk Van het bestuur op de website van de NGF.

Vrijwilligers

De NGF is ook veel dank verschuldigd aan vrijwilligers van golfclubs uit het hele land die zich inzetten bij grote Nederlandse toernooien zoals het Dutch Open, Big Green Egg Open en de B-NL Challenge Trophy. De NGF is bij deze toernooien ‘sponsor’ van de vrijwilligers. Clubgolfers die vrijwillig heel veel tijd stoppen in onze sport zijn goud waard. De NGF is blij met zo’n enorme betrokkenheid. Zonder betrokkenheid van vrijwilligers is er geen golf!

Die vrijwilligers zitten ook in een groot aantal commissies dat helpt bij het bepalen en uitvoeren van het beleid. De NGF en golfclubs profiteren van hun specifieke kennis, kunde en grote inzet. De NGF heeft ook in het bijzondere jaar 2021 de samenwerking tussen de vrijwillige en professionele krachten van het federatiebureau enorm gewaardeerd. Klik hier voor de samenstelling van de commissies in het verenigingsjaar 2021.

Sponsors

Gelukkig mag de NGF met veel verschillende partners aan deze doelstellingen werken. De sponsors spelen een belangrijke rol. Sinds 2016 is ING Private Banking hoofdsponsor, de NGF prijst zich verder gelukkig met Big Green Egg, Jumbo Golf & Hockey, MIcompany, TeamNL, Nederlandse Loterij, Monte Rei Golf & Country Club en Acushnet (Titleist/FootJoy). Daarnaast zijn er bedrijven en personen die de activiteiten rondom Golf Team Holland financieel ondersteunen in de vorm van The Patrons en een actieve businessclub.

Speciale vermelding verdient Jumbo Golf & Hockey dat in het verslagjaar een vijfjarige samenwerking is aangegaan met de NGF. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht.

Op de websitepagina ‘Partners van de NGF’ is uitgebreide informatie te vinden over alle sponsoren.

Bedreigingen en kansen

Ondanks positieve ontwikkelingen in de coronajaren 2020 en 2021 staan we met elkaar voor een flinke uitdaging. Want als de trend zich doorzet, zal de instroom van het aantal jonge golfers dalen en kunnen ‘jongeren’ zich vroeger of later wellicht niet meer identificeren met golfers. Tegelijk zal de natuurlijke uitstroom blijven stijgen. “Als we er niet in slagen het aanbod passender te maken en jongere golfers aan te trekken, dan loopt de golfsport het risico een sterfhuis te worden.” Het beleidsplan is erop gericht het tij te keren.

Tegenover de bedreiging staat ook een kans. Nieuwe businessmodellen kunnen zorgen voor nieuwe instroom en meer rondjes golf. Bovendien zijn er positieve ontwikkelingen die het makkelijker maken de voorwaarden te creëren voor een gezonde toekomst. Zo hebben veel jongeren in de afgelopen twee jaar de aantrekkingskracht van golf ontdekt. Tegelijk laat de demografische ontwikkeling in Nederland zien dat het aantal mensen in de leeftijd 30 tot 45 jaar de komende tien jaar stijgt.

Ook zijn golfbanen en -clubs ontegenzeggelijk in beweging. Participaties en entreegelden zijn min of meer verdwenen. Er is een groot besef gegroeid dat clubs toegankelijk moeten zijn en dat ze het golfers naar de zin moeten maken. De golfer staat centraler. Maar er is meer nodig om gezamenlijk een gezonde golfsport op de lange termijn te realiseren.

Strategisch Plan 2021+

In 2021 werd er ook vooruit gekeken met het Strategisch Plan 2021+. In dit meerjarenbeleidsplan heeft de NGF haar missie en visie geformuleerd op basis waarvan strategische doelen en speerpunten worden bepaald. In de algemene ledenvergadering van mei 2021 heeft het NGF-bestuur het Strategisch Plan 2021+ gepresenteerd onder de kop ‘Samen naar een gezonde golfsport’.

Het Strategisch Plan 2021+ is gericht op een gezonde golfsport op de korte en lange termijn. Hiervoor zijn een goede leeftijdsopbouw en evenwichtige in- en uitstroom van golfers nodig. Ook cruciaal zijn financieel gezonde golfbanen met voldoende capaciteit en met een identiteit en divers aanbod, aansluitend op de behoeftes van golfers.

Uit onderzoek blijkt dat er reden is om ons zorgen te maken over de gezondheid van de golfsport op (middel)lange termijn. Enerzijds sluit het aanbod aan lidmaatschappen niet aan op de behoefte van een groot aantal spelers. Nog zorgelijker is dat de golfpopulatie van 2010 tot en met 2019 gemiddeld vijf jaar is ouder geworden. In de leeftijdsgroep tussen de 30 en 40 jaar daalde het aantal golfers met maar liefst 49% en in de leeftijdsgroep 40 tot 50 jaar met 21%. Bovendien nam het aandeel golfende vrouwen af in de genoemde periode.

Corona

Ook in 2021 hadden de overheidsmaatregelen om Covid-19 in te dammen grote invloed op het maatschappelijke leven en sportbeoefening. Golf spelen, inclusief clubwedstrijden, was echter het hele jaar toegestaan, hoewel onder voorwaarden.

Mede omdat golf in ‘coronatijd’ vanwege het hoge aantal besmettingen een van de weinige sporten was die gespeeld mochten worden, en omdat thuiswerken verplicht was of geadviseerd werd, nam de populariteit van onze sport toe. Op 1 april 2021 bedroeg het aantal bij de NGF geregistreerde golfers 382.822, een toename van +5,5% ten opzichte van een jaar eerder. In alle leeftijdscategorieën tot 35 jaar was er sprake van groei. Het aantal golfers tussen de 35 en 54 jaar bleef nagenoeg gelijk, het aantal spelers ouder dan 54 jaar steeg.

Covid-19 had echter ook negatieve effecten op de golfsport. Nationale wedstrijden en competities tussen clubteams waren in 2021, net als in 2020, een groot deel van het jaar verboden. De Voorjaarscompetitie moest worden afgelast. En voor het tweede jaar op rij werden de horecafaciliteiten op golfbanen helaas zwaar getroffen door de coronamaatregelen.

Het jaarverslag 2021 van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) verschijnt in een andere vorm. De highlights zijn hier in dit magazine te vinden, de uitgebreide informatie, als ook het financieel verslag, staat op de website van de NGF. Beide uitgaven geven uitgebreid en helder weer wat er in 2021 is gebeurd in het Nederlandse golf in het algemeen en bij de NGF in het bijzonder.

bestuur

Van het 

3.

2021

2021

Jaarverslag

Kwaliteit golfsport

Voor een gezonde golfsport is het belangrijk dat de kwaliteit van de golfsport gewaarborgd blijft. De NGF ziet dit als haar kerntaak. Zaken als handicapping, regels, etiquette, zorg voor natuur en milieu en het voortbrengen van rolmodellen via de topsport blijven belangrijke en noodzakelijke activiteiten.

3. Aandacht voor de beginnende golfer

Jaarlijks haakt 5% van de golfers af en onder hen zijn veel nieuwe golfers. Het blijkt dat een golfer pas na gemiddeld vijf jaar geworteld is in de golfsport. Daarom is het belangrijk om extra aandacht te schenken aan beginnende golfers. We moeten ons meer dan nu richten op de eerste vijf jaar van het golfleven van een beoefenaar in de leeftijd 25 tot 50 jaar met nadrukkelijke aandacht voor vrouwen. Dit betreft niet alleen passende startersproducten maar ook een passend aanbod van lidmaatschappen voor ‘nieuwe’ en ‘jonge’ golfers.

2. Digitalisering

De verregaande digitalisering eist dat we via digitale en sociale netwerken contact onderhouden met verschillende doelgroepen en golfers. Hierbij speelt GOLF.NL een centrale rol; de site moet qua inhoud en uitstraling aansprekend zijn voor nieuwe jonge golfers en het digitale gemak bieden waaraan behoefte is. Dat gebeurt nu al heel succesvol met de app GOLF.NL (voor onder meer het noteren van scores) en de platforms GOLFGO (voor het boeken van starttijden), Golfstart (voor het boeken van een beginnerscursus) en Open Golfdag (voor het boeken van een kennismakingsles).

1. De golfer centraal

Het belangrijkste gezamenlijke doel is dat iedere golfer elk jaar geregeld en met plezier speelt. Of dat nu prestatiegericht is of juist zonder score. Of dat nu een ronde is van 18 holes of 9 holes. Het gaat om het spelplezier. Om het spelplezier voor iedere golfer te vergroten is inclusiviteit van groot belang en spelen clubs, banen, (horeca)exploitanten, professionals en andere stakeholders een bepalende rol in hun gastheerschap, op korte en lange termijn.

Focuspunten in het 
Strategisch Plan 2021+

Er staat een uitgebreidere versie van dit hoofdstuk Van het bestuur op de website van de NGF.

Vrijwilligers

De NGF is ook veel dank verschuldigd aan vrijwilligers van golfclubs uit het hele land die zich inzetten bij grote Nederlandse toernooien zoals het Dutch Open, Big Green Egg Open en de B-NL Challenge Trophy. De NGF is bij deze toernooien ‘sponsor’ van de vrijwilligers. Clubgolfers die vrijwillig heel veel tijd stoppen in onze sport zijn goud waard. De NGF is blij met zo’n enorme betrokkenheid. Zonder betrokkenheid van vrijwilligers is er geen golf!

Die vrijwilligers zitten ook in een groot aantal commissies dat helpt bij het bepalen en uitvoeren van het beleid. De NGF en golfclubs profiteren van hun specifieke kennis, kunde en grote inzet. De NGF heeft ook in het bijzondere jaar 2021 de samenwerking tussen de vrijwillige en professionele krachten van het federatiebureau enorm gewaardeerd. Klik hier voor de samenstelling van de commissies in het verenigingsjaar 2021.

Op de websitepagina ‘Partners van de NGF’ is uitgebreide informatie te vinden over alle sponsoren.

Sponsors

Gelukkig mag de NGF met veel verschillende partners aan deze doelstellingen werken. De sponsors spelen een belangrijke rol. Sinds 2016 is ING Private Banking hoofdsponsor, de NGF prijst zich verder gelukkig met
Big Green Egg, Jumbo Golf & Hockey, MIcompany, TeamNL, Nederlandse Loterij, Monte Rei Golf & Country Club en Acushnet (Titleist/FootJoy). Daarnaast zijn er bedrijven en personen die de activiteiten rondom Golf Team Holland financieel ondersteunen in de vorm van The Patrons en een actieve businessclub.

Speciale vermelding verdient Jumbo Golf & Hockey dat in het verslagjaar een vijfjarige samenwerking is aangegaan met de NGF. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht.

Bedreigingen en kansen

Ondanks positieve ontwikkelingen in de coronajaren 2020 en 2021 staan we met elkaar voor een flinke uitdaging. Want als de trend zich doorzet, zal de instroom van het aantal jonge golfers dalen en kunnen ‘jongeren’ zich vroeger of later wellicht niet meer identificeren met golfers. Tegelijk zal de natuurlijke uitstroom blijven stijgen. “Als we er niet in slagen het aanbod passender te maken en jongere golfers aan te trekken, dan loopt de golfsport het risico een sterfhuis te worden.” Het beleidsplan is erop gericht het tij te keren.

Tegenover de bedreiging staat ook een kans. Nieuwe businessmodellen kunnen zorgen voor nieuwe instroom en meer rondjes golf. Bovendien zijn er positieve ontwikkelingen die het makkelijker maken de voorwaarden te creëren voor een gezonde toekomst. Zo hebben veel jongeren in de afgelopen twee jaar de aantrekkingskracht van golf ontdekt. Tegelijk laat de demografische ontwikkeling in Nederland zien dat het aantal mensen in de leeftijd 30 tot 45 jaar de komende tien jaar stijgt.

Ook zijn golfbanen en -clubs ontegenzeggelijk in beweging. Participaties en entreegelden zijn min of meer verdwenen. Er is een groot besef gegroeid dat clubs toegankelijk moeten zijn en dat ze het golfers naar de zin moeten maken. De golfer staat centraler. Maar er is meer nodig om gezamenlijk een gezonde golfsport op de lange termijn te realiseren.

Strategisch Plan 2021+

In 2021 werd er ook vooruit gekeken met het Strategisch Plan 2021+. In dit meerjarenbeleidsplan heeft de NGF haar missie en visie geformuleerd op basis waarvan strategische doelen en speerpunten worden bepaald. In de algemene ledenvergadering van mei 2021 heeft het NGF-bestuur het Strategisch Plan 2021+ gepresenteerd onder de kop ‘Samen naar een gezonde golfsport’.

Het Strategisch Plan 2021+ is gericht op een gezonde golfsport op de korte en lange termijn. Hiervoor zijn een goede leeftijdsopbouw en evenwichtige in- en uitstroom van golfers nodig. Ook cruciaal zijn financieel gezonde golfbanen met voldoende capaciteit en met een identiteit en divers aanbod, aansluitend op de behoeftes van golfers.

Uit onderzoek blijkt dat er reden is om ons zorgen te maken over de gezondheid van de golfsport op (middel)lange termijn. Enerzijds sluit het aanbod aan lidmaatschappen niet aan op de behoefte van een groot aantal spelers. Nog zorgelijker is dat de golfpopulatie van 2010 tot en met 2019 gemiddeld vijf jaar is ouder geworden. In de leeftijdsgroep tussen de 30 en 40 jaar daalde het aantal golfers met maar liefst 49% en in de leeftijdsgroep 40 tot 50 jaar met 21%. Bovendien nam het aandeel golfende vrouwen af in de genoemde periode.

Corona

Ook in 2021 hadden de overheidsmaatregelen om Covid-19 in te dammen grote invloed op het maatschappelijke leven en sportbeoefening. Golf spelen, inclusief clubwedstrijden, was echter het hele jaar toegestaan, hoewel onder voorwaarden.

Mede omdat golf in ‘coronatijd’ vanwege het hoge aantal besmettingen een van de weinige sporten was die gespeeld mochten worden, en omdat thuiswerken verplicht was of geadviseerd werd, nam de populariteit van onze sport toe. Op 1 april 2021 bedroeg het aantal bij de NGF geregistreerde golfers 382.822, een toename van +5,5% ten opzichte van een jaar eerder. In alle leeftijdscategorieën tot 35 jaar was er sprake van groei. Het aantal golfers tussen de 35 en 54 jaar bleef nagenoeg gelijk, het aantal spelers ouder dan 54 jaar steeg.

Covid-19 had echter ook negatieve effecten op de golfsport. Nationale wedstrijden en competities tussen clubteams waren in 2021, net als in 2020, een groot deel van het jaar verboden. De Voorjaarscompetitie moest worden afgelast. En voor het tweede jaar op rij werden de horecafaciliteiten op golfbanen helaas zwaar getroffen door de coronamaatregelen.

Het jaarverslag 2021 van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) verschijnt in een andere vorm. De highlights zijn hier in dit magazine te vinden, de uitgebreide informatie, als ook het financieel verslag, staat op de website van de NGF. Beide uitgaven geven uitgebreid en helder weer wat er in 2021 is gebeurd in het Nederlandse golf in het algemeen en bij de NGF in het bijzonder.

bestuur

Van het 

3.

2021